Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 από την εταιρεία Cisco σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την αιγίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη.

Η GRC TECH ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών, έχοντας μια επιτυχημένη πορεία σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της. Τα τελευταία 4 χρόνια ανέπτυξε το τμήμα της ηλεκτρικής μετακίνησης μικρό-οχημάτων δημιουργώντας ένα start up section ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Προσφάτως μια ιδιαίτερη συνεργασία αναπτύχθηκε με την εταιρεία Cisco που αφορμή της στάθηκαν τα κοινά ενδιαφέροντα, οι κοινοί στόχοι και το πάθος που αμφότερες τις δύο εταιρείες διακατέχει, για την προστασία του περιβάλλοντος. Η σύμπραξη αυτή έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας μετακίνησης των πολιτών σε όλους τους Δήμους της χώρας μας, σε συνδυασμό προϊόντων της GRC TECH και έξυπνου λογισμικού που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το DT&S και θα προσφέρει μια καινοτόμα λύση ένταξης των ηλεκτρικών ποδηλάτων για χρήση στις έξυπνες πόλεις σε συνδυασμό με λύσεις στάθμευσης/ενοικίασης αυτών. Η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα επέλθει από την χρησιμοποίηση έξυπνων locators της Cisco προσαρμοσμένα στα ηλεκτρικά ποδήλατα BLAUPUNKT θα καταστήσουν δυνατή την έξυπνη χάραξη ποδηλατοδρόμων σε όλους τους δήμους της χώρας.

Αυτή θα είναι η βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων και κάθε είδους πράσινης μετακίνησης η οποία θα εξυπηρετεί τον εκάστοτε πολίτη ή επισκέπτη της πόλης.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας πυλώνας με τρεις άξονες, δηλαδή κοινωφελής σκοπός- εξειδικευμένη εφαρμογή-πράσινο μέλλον.

Εν κατακλείδι, «DT&S» και «GRC TECH» καλούνται μαζί να πρωτοστατήσουν - ενισχύσουν την πολλά υποσχόμενη «Smart City»

φιλοσοφία, δημιουργώντας τις υποδομές και συνθήκες για εύκολη, γρήγορη μετακίνηση και μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στις πόλεις.