Από αυτό το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου, την εφημερίδα Παραπολιτικά συνοδεύει μια ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ αξίας 5 ευρώ, για αγορά γευμάτων από την αλυσίδα καταστημάτων «Σπιτική Κουζίνα» που βρίσκεται σε 37 σημεία σε όλη την Αττική.

Βρείτε τη δωροεπιταγή, ένθετη, στο φύλλο της εφημερίδας και στις δύο εκδόσεις, των 4,25€ & των 2€.

Το κουπόνι ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024.

5€ ΔΩΡΟ για όλους! Μια κοινωνική προσφορά, από το Σάββατο 20 Ιανουαρίου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την εφημερίδα Παραπολιτικά!

*Η Σπιτική Κουζίνα με φρεσκομαγειρεμένο φαγητό κάθε μέρα, πάνω από 10 χρόνια, κοντά σας. Με φρέσκα, αγνά και ποιοτικά υλικά από Έλληνες παραγωγούς, παραδοσιακές ελληνικές και μεσογειακές συνταγές, η Σπιτική Κουζίνα γίνεται καθημερινή συνήθεια για όλη την οικογένεια.

Η μοναδική συνταγή της, εκτός από τις πλούσιες γεύσεις, βρίσκεται στις τιμές των γευμάτων που κυμαίνονται σταθερά από €3,30 για όλα τα πιάτα.  Ένας ιδανικός συνδυασμός ποιότητας και τιμής.

Με βραβεία στα ESTIA AWARDS 2021, για την καλύτερη Ελληνική Γεύση (κατηγορία Best Greek Dining) και την Κοινωνική Υπευθυνότητα (κατηγορία Social Responsibility).

Όροι χρήσης και προποθέσεις:

«1. Δικαίωμα χρήσης του κουπονιού έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Για τυχόν απορίες/προβλήματα σε σχέση με την χρήση του κουπονιού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του καταστήματος.

  1. Έκαστο εκπτωτικό κουπόνι θα φέρει έναν μοναδικό κωδικό , ο οποίος θα επιδεικνύεται και θα παραδίδεται στο ταμείο του καταστήματος «ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ», ώστε να εξασφαλίζεται στον αναγνώστη - χρήστη του έκπτωση πέντε (5,00) ευρώ ανά απόδειξη για την αγορά γευμάτων και τροφίμων και υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας του επιθυμητού γεύματος. Η χρήση του κουπονιού μπορεί να γίνει εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από ημερομηνία κυκλοφορίας κάθε φύλλου εφημερίδας εντός του οποίου είχε αυτό εντεθεί και έως την ημέρα Παρασκευή πριν την κυκλοφορία του επόμενου φύλλου και συγκεκριμένα 20/1/24 έως 26/1/24, 27/1/24 έως 02/02/24, 3/2/24 έως 9/2/24 και 10/02/24 έως 16/02/24.
  2. Έκαστο μοναδικό κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ολικά ή μερικά, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με οιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα πλην της παροχής της ανωτέρω έκπτωσης και δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλες προσφορές προϊόντων ή μελών ή αθροιστικά με άνω του ενός (1) κουπόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για μία συναλλαγή. Στην εκπτωτική προσφορά του κουπονιού δεν συμμετέχουν ποτά και αναψυκτικά.
  3. Η Παραπολιτικά Εκδόσεις Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό, νομικό ή άλλης φύσεως ελάττωμα τυχόν παρουσιάσει η παρούσα προσφορά καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στον χρήστη-αναγνώστη του εκπτωτικού κουπονιού εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας, καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή καθ’οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας χρήσεως ή καρπώσεως της προσφοράς του κουπονιού. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αδυναμία αξιοποίησης της παρούσας προσφοράς εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την χρήση του κουπονιού και οι οποίες δεν αποδίδονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά της. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, και ουδόλως εγγυάται καθ' οιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα/καταλληλότητα/εμπορευσιμότητα οιουδήποτε προϊόντος/υπηρεσίας της παρούσας προσφοράς, καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή αποθετικής ζημίας) ή σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημία ήθελαν τυχόν υποστούν οιοσδήποτε ένεκα της αξιοποίησης της παρούσας προσφοράς, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία με την επωνυμία COSMOS Εταιρεία Γενικού Εμπορίου Ι.Κ.Ε.
  4. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα προσφορά, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οι όροι της χρήσης του κουπονιού δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα της εφημερίδας www.parapolitika.gr και στην ιστοσελίδα www.spitikikouzina.gr.
  5. Η χρήση του κουπονιού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.»