Με 35 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης λειτουργίας, εδραιωμένη παρουσία σε 5 χώρες, 600+ άτομα στελεχιακού και επιστημονικού προσωπικού και ανεκτέλεστο έργων που ξεπερνά το 2,1 δις ευρώ, η Intrakat συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους Ομίλους της χώρας μας.

 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης για την εταιρεία, η οποία αναγνωρίζοντας την καθοριστική αξία τους για την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας, επενδύει στρατηγικά σε αυτές διαθέτοντας ήδη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο που διευρύνεται συνεχώς.

 

Ο Όμιλος διαθέτει ήδη έργα ΑΠΕ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1,8 GW - με 0,9 GW από Αιολικά Πάρκα και 0,9 GW από Φωτοβολταϊκά Πάρκα. H δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει επίσης, την αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,9 GW.

 

Μάλιστα ξεκάθαρο δείγμα της στρατηγικής της Intrakat για την είσοδό της στο κλαμπ των μεγάλων παικτών αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, αποτέλεσε ο πρόσφατος διαγωνισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας όπου κέρδισε τις εντυπώσεις καθώς εγκρίθηκαν και οι τρεις επενδύσεις τις οποίες είχε προτείνει, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία 3 νέων μονάδων, αθροιστικής ισχύος 100 MW.

 

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στον τομέα αυτό έχει σημειώσει ότι «οι ΑΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας, όπως και στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Θεωρούμε πως η Intrakat μπορεί να αναπτυχθεί στρατηγικά στον τομέα αυτό και να δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παραγωγή, όσο και στην αποθήκευση “καθαρής ενέργειας” και γι’ αυτό οι ΑΠΕ αποτελούν επενδυτική μας προτεραιότητα».

 

Στόχος του Ομίλου είναι η συνεχής επέκταση στον τομέα των ΑΠΕ, μέσω των οποίων θα δημιουργούνται σταθερές χρηματοροές, επιπλέον αυτών από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά μελλοντικά έργα αιολικών πάρκων, ο Όμιλος αναμένει ότι σύντομα θα ολοκληρώσει χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη σταθμών 100 MW. Σημειώνεται πως η εταιρεία κατασκευάζει ή έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πάρκα στη Στερνίζα και τους Αυλούς Βοιωτίας, το Μουζάκι Καρδίτσας, το Φραγκάκι της Άνδρου και το Καστρί Ευβοίας.

 

Παράλληλα, η Intrakat έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στους επικείμενους διαγωνισμούς για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα υλοποιηθούν στη χώρα μας, σε συνεργασία με τον στρατηγικό της συνεργάτη, τη βελγική Parkwind, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

 

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την αύξηση παραγωγής “πράσινης” ενέργειας στη χώρα μας και την επίτευξη του εθνικού στόχου για παραγωγή τουλάχιστον 2 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ως το 2030.